Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Fundacja
O Fundacji
Cele
Statut
Struktura
Kontakt
Aktualności
Promocja Talentów
Festiwale
Muzyczne Forum Młodych
Kronika
Galeria
Sponsorzy
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player

1) Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa poprzez upowszechnianie kultury, w szczególności propagowanie muzyki, różnych metod jej nauczania, edukację muzyczną.

2) Promowanie utalentowanych muzyków.

3) Pomoc muzykom w doskonaleniu ich warsztatu.

4) Pomoc w rozwijaniu talentów muzycznych szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży.

5) Pomoc nauczycielom muzyki w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych.

6) Współpraca z instytucjami życia muzycznego a także z organizacjami charytatywnymi, wspieranie akcji charytatywnych.