Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player
Fundacja
Aktualności
Promocja Talentów
Festiwale
V
IV
III
II
I
Artyści
Muzyczne Forum Młodych
Kronika
Galeria
Sponsorzy
Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player


Styczeń 2004 r.

Patronat Honorowy Ministra Kultury Waldemara Dąbrowskiego

Dochód z biletów przeznaczony dla
HOSPICJUM im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza w Gdańsku.

5 stycznia 2004 r.
Kościół św. Jana w Gdańsku

LUDUS DANIELIS
Gra o Proroku Danielu

Wykonawcy:
Schola Teatru Wiejskiego "Węgajty"

Osoby dramatu:
Król Baltazar Robert Pożarski
Magowie Johann Wolfgang Niklaus, Marius Peterson
Doradcy Marcin Bornus-Szczyciński, Maciej Góra
Królowa Monika Petryczenko
Daniel Mirosław Borczyński
Król Dariusz Marius Peterson
Zawistnicy Maciej Kaziński, Stanisław Szczyciński
Habakuk Johann Wolfgang Niklaus
Dwór Królowe Daria Bucka, Swietłana Bucka, Katarzyna Jackowska, Anna Łopatowska, Anna Michalczuk, Marta Niedźwiecka, Natalia Niedźwiecka, Klaudia Niemkiewicz, Małgorzata Niklaus, Beata Oleszek, Katarzyna Osińska, Monika Petryczenko, Paulina Soczewka, Marynia Szczycińska
Książęta Satrapowie Dwór Posłowie Chorus Mirosław Borczyński, Marcin Bornus- Szczyciński, Maciej Góra, Piotr Górka, Maciej Kaziński, Maciej Lewicki, Johann Wolfgang Niklaus, Geoffrey Norris, Marius Peterson, Mikołaj Petryczenko, Sergij Petryczenko, Robert Pożarski, Marcin Szczyciński, Konrad Zagajewski
Scenografia Małgorzata Niklaus, Magdalena Góra
Kierownictwo muzyczne Marcin Bornus - Szczyciński
Plastyka gestu Anna Łopatowska
Konsultacja teatralna Geoffrey Norris
Reżyseria i kierownictwo artystyczne Johann Wolfgang Niklaus

Ludus Danielis, czyli Gra o Proroku Danielu reprezentuje wykształcony w średniowieczu gatunek dramatu liturgicznego i należy do nielicznych zachowanych dzieł tego typu. Ludus, powstała prawdopodobnie w XII w., zachowała się w dwóch wersjach pochodzących z wieku XIII. Interpretacja Scholi opiera się na manuskrypcie pochodzącym z katedry w Beauvais, a obecnie przechowywanym w British Museum w Londynie. Fabuła dramatu zaczerpnięta została ze starotestamentowej Księgi Daniela i opowiada o uczcie Baltazara, interpretacji przepowiedni Mane Tekel Fares przez Daniela i wrzuceniu go do jaskini lwów. Muzyka odznacza się znaczną różnorodnością: obok jednogłosowych melodii gregoriańskich - wielogłosowe organum, poza gregoriańskie majestatyczne pieśni procesyjne i taneczne, radosne pieśni o proweniencji ludowej. Tekst rękopisu zawiera wskazówki pozwalające uznać liturgiczny kontekst Gry o Danielu i umiejscowić jego wykonanie w liturgii okresu bożonarodzeniowego, bezpośrednio przed hymnem Te Deum w Matutinum lub przed kantykiem Magnifikat w Nieszporach. Wersja Ludus Danielis przygotownana przez Scholę Teatru Wiejskiego "Węgajty" umieszczona została w ramach Nieszporów po homilii kapłana, zachowując nierozerwalną więź z tą częścią obrządku liturgicznego, kończącego się uroczystym Magnifikatem. Założeniem wykonawców jest wykorzystanie całej przestrzeni świątyni, rozświetlenie jej wnętrza tylko naturalnym blaskiem świec oraz prostota gestów, ruchu, strojów. Ważnym elementem realizacji dramatu jest włączenie publiczności w aktywne towarzyszenie wykonawcom: wspólne przejścia procesyjne i przemieszczanie się w różne miejsca świątyni, w których rozgrywa się akcja, dzięki czemu potęguje się stopień współuczestnictwa w misterium. Podstawowym założeniem jest splatanie dramatu i liturgii, przywoływanie symboliki liturgicznej prowadzące do celebracji Tajemnicy i Cudu.

Przygotowanie prezentacji Ludus Danielis jest efektem pracy nad projektem International Meetings on Drama and Liturgy, realizowanym przez Scholę od roku 1996. Założeniem tego projektu jest m. in. badanie i opracowanie średniowiecznych dramatów liturgicznych, a następnie wystawianie ich w połączeniu z obrządkiem liturgicznym. Praca ta, niezwykle trudna i czasochłonna, polega na wnikliwym studiowaniu materiałów źródłowych, często zachowanych tylko fragmentarycznie i studiach porównawczych prowadzących do zgodnego ze stylem epoki odczytania dawnych, niedookreślonych zapisów muzycznych oraz próbach rekonstruowania dawnych praktyk wykonawczych.

Wycinki z prasy:
"Wykonawcy, czyli Schola Teatru Wiejskiego "Węgajty", to profesjonaliści w każdym calu. Śpiewacy, aktorzy, plastycy, teatrolodzy i muzykolodzy z sześciu krajów europejskich od lat pracują nad rekonstrukcją dramatów liturgicznych. O rezultacie ich wysiłków najlepiej świadczy to, że podczas dwugodzinnego spektaklu nikt nie opuścił nie ogrzewanego kościoła. [A mróz tego wieczoru był siarczysty!!!]."
"Wprost", 18 stycznia 2004 r.

"Goście obecni na spektaklu Ludus Danielis [...] mogli odbyć swoistą podróż do średniowiecza, a wykonawcy fascynowali liturgicznym skupieniem"
"Gazeta Wyborcza Trójmiasto", 7 stycznia 2004 r.

"W kościele św. Jana ciemność rozjaśnia światło świec. Oświetlają one drogę do kamiennego ołtarza. Zjawiają się ubrani na biało aktorzy.[...] ...król [Baltazar] i jego tron znajdują się przed ołtarzem. W bocznych nawach umieszczono mansjony przynależne różnym postaciom. Był tron królewski, komnata królowej, pustelnia proroka. Pomiędzy tymi miejscami rozgrywały się procesyjne przejścia. Niekiedy proste [...], czasem bardziej widowiskowe, jak przemarsz królowej i jej dworu, gdy tanecznym krokiem, grając na małych talerzach, przemaszerowało kilkanaście kobiet. [...] Miłym akcentem była gorąca herbata z cytryną, którą częstowano zmarzniętych, ale zachwyconych widzów."
"Dziennik Bałtycki", 7 stycznia 2004 r.

Współorganizatorzy:

Patroni medialni: